Kwaliteitsvenster

Als thuis wonen niet meer gaat, kiest u mogelijk voor een vorm van wonen met zorg. Maar dat betekent niet dat alles voortaan om zorg moet draaien. Met u en de mensen om u heen streven we naar een leven zoals u dat gewend bent.

Daarbij hoort zorg van hoge kwaliteit. We hanteren strenge criteria en peilen voortdurend de tevredenheid van bewoners, medewerkers en vrijwilligers. In dit Kwaliteitsvenster leggen we daarover graag verantwoording af. Het laat zien wat we toetsen en hoe we daarmee omgaan.

Bekijk hier het Kwaliteitsvenster over 2018

Laatste update: juni 2019

Tevredenheid van de bewoners

Tevredenheid van de bewoners

Sensire onderzoekt voortdurend de tevredenheid van haar bewoners. Hier vindt u wat de bewoners vinden en wat wij daarmee doen om onze zorg te verbeteren.

Tevredenheid van de medewerkers

Tevredenheid van de medewerkers

In een organisatie die draait om een optimale relatie tussen klanten en medewerkers is het welzijn van onze mensen van groot belang. Daarom meten we geregeld hun tevredenheid.

Tevredenheid van de vrijwilligers

Tevredenheid van de vrijwilligers

Vrijwilligers verzetten bergen werk en helpen het leven van onze bewoners mooier te maken. Hier leest u wat volgens hen beter kan en hoe we dat gaan aanpakken.

Medezeggenschap

Medezeggenschap

Inspraak en verantwoordelijkheid gaan bij Sensire hand in hand. Er zijn bewoners- en familieraden en er zijn verschillende organen voor de inspraak van de medewerkers.

Klachten

Klachten

Hoe goed we ook ons best doen om iedere bewoner naar eigen gewoonte te ondersteunen, soms duiken er toch klachten op. Sensire is blij dat deze laagdrempelig worden geuit.

Incidenten

Incidenten

De zorg voor ouderen wordt steeds complexer en blijft mensenwerk. Dingen die mis gaan, zijn voor Sensire altijd aanleiding om te kijken hoe we het beter zouden kunnen doen.

Zorginhoudelijke indicatoren

Zorginhoudelijke indicatoren

De kwaliteit van onze professionele verpleeghuiszorg is in verschillende thema’s uit te drukken. Elk thema kan symbool staan voor een deel van het zorgproces.

Certificaten en keurmerken

Certificaten en keurmerken

De zorgsector kent een aantal certificaten en keurmerken die de professionaliteit en kwaliteit van de zorg bevestigen. Ze bestrijken het gehele werkgebied van Sensire.

Governance en management

Governance en management

Sensire heeft een raad van toezicht en een raad van bestuur die met respect voor elkaars verantwoordelijkheden en taken samenwerken voor een goed resultaat.

Leren en verbeteren

Leren en verbeteren

Sensire is niet de enige zorgorganisatie die zich steeds wil blijven ontwikkelen. Met onze collega’s Carintreggeland en Carinova hebben we de banden aangehaald om van elkaar te leren.

Personele bezetting

Personele bezetting

In een samenleving waarin veel vragen leven over de zorg, is vertellen over hoe en met welke mensen wij werken in onze verpleeghuizen voor Sensire meer dan een wettelijke plicht.

Innovatie

Innovatie

Sensire zoekt en vindt voortdurend nieuwe oplossingen om bij te dragen aan een zo fijn mogelijk leven van onze bewoners. Ook als er intensieve zorg nodig is.

Icoon zorgzoeker

Zorgzoeker

Wonen bij Sensire

Sensire bij u thuis

Werken bij Sensire