Certificaten en keurmerken

De zorgsector kent een aantal certificaten en keurmerken die de professionaliteit en kwaliteit van de zorg bevestigen. Ze bestrijken het gehele werkgebied van Sensire.

Professionele kwaliteit

Normen voor de zorg

Met het behalen van het ISO 9001:2015 certificaat heeft Sensire de bevestiging dat ze als zorgorganisatie voldoet aan de kwaliteitseisen die zijn opgesteld voor de zorgsector.

We hebben twee certificaten behaald:

  • Het certificaat ISO 9001:2015
  • Een certificaat voor klantveiligheid: NTA 8009:2014

Beide certificaten zijn van toepassing op de klantlijnen thuiszorg, wonen met zorg, expertisecentrum, medisch service center, thuisbegeleiding, revalidatie, dagbegeleiding en jeugdgezondheidszorg.

De veiligheid van onze klanten

Sensire probeert voortdurend verbeteringen aan te brengen om de veiligheid van onze klanten nog beter te waarborgen. Daarom bekijken de medewerkers steeds vooraf welke risico’s zich kunnen voordoen, en wordt de zorgverlening daarop afgestemd.

Het is dan ook te danken aan de medewerkers die direct in het contact met onze klanten staan dat Sensire een effectief werkend veiligheidsbeleid en veiligheidssysteem heeft.

In juni 2018 vond de jaarlijkse externe audit plaats, waarmee de driejaarlijkse cyclus volgend jaar opnieuw start.

Daarnaast heeft begin juli een proefaudit plaatsgevonden in verband met informatieveiligheid. De resultaten hiervan nemen we mee in verdere interne afspraken op het gebied van informatieveiligheid.

ISO 9001:2015
NTA 8009:2014

Het Kwaliteitsregister V&V

Op de hoogte blijven

Het Kwaliteitsregister V&V is een digitaal systeem waarin verpleegkundigen en verzorgenden kunnen bijhouden hoe ze met scholing en activiteiten op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in hun vak en hun deskundigheid blijven vergroten.

In december 2017 waren er 81,6% van de verpleegkundigen en verzorgenden ingeschreven in het kwaliteitsregister. Sensire zorgt voor de inschrijvingen en vergoedt deze.

Sensire Wonen met zorg heeft de volgende afspraken:

  • Alleen verpleegkundigen en verzorgenden worden ingeschreven, en
  • Zij moeten minimaal een contract hebben van 16 uur per week of meer.
Icoon zorgzoeker

Zorgzoeker

Wonen bij Sensire

Sensire bij u thuis

Werken bij Sensire