Algemene voorwaarden

Welkom bij Sensire. Wanneer u zorg van ons ontvangt, zijn hierop algemene voorwaarden van toepassing.  Wij gebruiken de algemene voorwaarden van onze brancheverenigingen ActiZ en BTN.

Algemene Voorwaarden zijn schriftelijke afspraken tussen u en de zorgaanbieder. Zij regelen uw rechten en uw plichten en die van de zorgaanbieder. De Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en bijzondere delen. Het algemeen deel is altijd op u van toepassing ongeacht de zorg die u ontvangt. De bijzondere delen zijn alleen van toepassing als u een specifieke soort zorg krijgt. 

Algemeen deel

De Algemene module is van toepassing op de overeenkomst tussen u en ons. Deze module is niet van toepassing op:

  1. klanten die op basis van de Wet BOPZ bij ons wonen;
  2. overeenkomsten met klanten die maatschappelijke ondersteuning van ons ontvangen;
  3. overeenkomsten met klanten die met een persoonsgebonden budget zorg of maatschappelijke ondersteuning bij ons inkopen.

In deze module staan voor u geldende Algemene Voorwaarden [klik op de link om te openen]. 

Bijzondere delen

Onderstaand ziet u de bijzondere delen van de algemene voorwaarden. Deze zijn alleen van toepassing als u een specifieke soort zorg krijgt.

Icoon zorgzoeker

Zorgzoeker

Wonen bij Sensire

Sensire bij u thuis

Werken bij Sensire