Tevredenheid van de bewoners

Bij Sensire geloven we dat de beste zorg tot stand komt in een goede relatie tussen onze bewoners, hun familie en onze medewerkers. Daarom polsen we doorlopend waar onze klanten aan hechten en wat beter kan: Hoe vindt u dat het gaat?

Eigen onderzoeken

Per doelgroep

Sensire onderzoekt op allerlei manieren de tevredenheid van de klanten en splitst deze onderzoeken uit naar verschillende doelgroepen. De klanttevredenheidsonderzoeken zijn:

  • Klanttevredenheidsonderzoek van revalidanten. Dit wordt bij elke revalidant uitgevraagd aan het einde van de revalidatieperiode.
  • Klanttevredenheidsonderzoek van klanten die gebruik gemaakt hebben van het Eerstelijns Verblijf. Dit wordt bij elke klant uitgevraagd aan het einde van de verblijfsperiode.
  • Klanttevredenheidsonderzoek van de bezoekers van de dagbegeleiding en dagbehandeling. Tijdens de ‘dag van de droom’ gaan vertrouwde begeleiders met klanten in gesprek, en staan rust aan aandacht voor het goede gesprek centraal. Zij gebruiken tijdens de gesprekken een aantal apps van &Happy (voorheen HappyLab). Met behulp van deze apps, die speciaal zijn aangepast op onze doelgroep, worden op een leuke, beeldende manier de juiste vragen gesteld, en worden de gewenste inzichten digitaal verzameld. Aan het eind van deze dag krijgen de klanten het resultaat mee in de vorm van een mooie collage.

Zorgkaart Nederland

Objectief en actueel

Een objectieve bron van informatie over de resultaten van zorgaanbieders is Zorgkaart Nederland. Dit is een instrument van de Nederlandse Patiëntenfederatie waarop u de beoordelingen van en reacties op onze woonlocaties kunt raadplegen. Op basis van de beoordelingen van mensen komt ook een algemeen prestatiecijfer voor Sensire tot stand.

Op onze website zijn de scores van Zorgkaart Nederland bij elke woonlocatie te zien. We nodigen iedere bewoner of betrokkene van harte uit om ook een reactie of beoordeling te geven op Zorgkaart Nederland. Ook voor alle andere actuele beoordelingen kunt u hier terecht. In 2018 scoren we een 8,1 op Zorgkaart Nederland. We zien dat een oud gebouw soms een negatieve invloed heeft op het cijfer, maar zoals onderstaand voorbeeld laat zien hoeft dit niet altijd zo te zijn.

"De zorg die mijn oom krijgt, vind ik goed. Er is een goede gepaste aandacht voor hem. Voordat hij hier kwam, was hij eenzaam, maar dat is helemaal verdwenen. Hij voelt zich nu prettig. De medewerkers gaan heel leuk met mijn oom om. Als ik iets wil vragen, dan kan ik die vraag makkelijk stellen. Het gebouw is wat ouder, maar het voelt voor mij knus en warm. Ik voel me daar direct thuis."
Familielid van bewoner op de Bundeling.

Waar werken we aan?

Waar werken we aan?

Wij willen van elke bewoner het levensverhaal kennen en weten wat belangrijk voor hem is.

De contactverzorgende heeft regelmatig contact, is nieuwsgierig en stelt open vragen om de bewoner goed te leren kennen, te weten welke levensvragen hem bezighouden en wat hem gelukkig maakt.

De bewoner is aanwezig bij het bewonersgesprek (voorheen multidisciplinair overleg) voert regie en is eigenaar van zijn eigen dossier. Hij krijgt daarbij ondersteuning van onze professionele kennis.

Onze visie is weergegeven in onderstaand figuur.

 

Icoon zorgzoeker

Zorgzoeker

Wonen bij Sensire

Sensire bij u thuis

Werken bij Sensire