Tevredenheid van de vrijwilligers

Vrijwilligers verzetten bergen werk en helpen het leven van onze bewoners mooier te maken. Hier leest u wat volgens hen beter kan en hoe we dat aanpakken.

De resultaten

Voldoende. maar het kan altijd beter

In de zomer van 2017 heeft Sensire een enquête gehouden onder vrijwilligers. Van de circa achthonderd mensen die als vrijwilliger actief zijn, reageerden er 276. Zij geven de manier waarop Sensire met vrijwilligers omgaat het cijfer 7,4.

Het gemiddelde cijfer voor de communicatie tussen Sensire en de vrijwilligers was een 6,8. Van de respondenten liet 78,9 procent weten voldoende steun vanuit Sensire te ervaren.

55,3 procent geeft een 8 of hoger

Deze groep respondenten is zeer tevreden (>8) over het vrijwilligerswerk bij Sensire. Op het cluster Wehmehof, Lindenhof en Hackforterhof zijn de vrijwilligers het meest tevreden met een 7,9. 65,7% geeft een 8 of hoger.

30,8 procent wil onderling contact

Een derde van de respondenten wil meer onderling contact met andere vrijwilligers. Deze groep scoort hoger op
de motivatie ‘sociale contacten opdoen’. 41,1% ten opzichte van 24,8% bij het totaal aan respondenten.

 

Wat we ermee doen

78,9 procent voelt zich voldoende ondersteund, maar…

Een groep van 21,1% van de respondenten voelt zich dus niet voldoende ondersteund door Sensire. Zij scoren lager op de algemene tevredenheid, namelijk een 6,5. Een derde van deze groep voelt zich ook niet ondersteund vanuit het team.

Deze scores betekenen dat er nog best het een en ander is te verbeteren aan de manier waarop Sensire met de vrijwilligers omgaat, zeggen ook de vrijwilligers zelf:

“Graag meer eenheid in communicatie en werken”

“Er wordt nagedacht hoe dingen zoals zorg en communicatie beter kunnen, dat waardeer ik enorm… ik wil graag dit vrijwilligerswerk blijven doen, ik breng graag een lach op iemands gezicht”

“Er moeten richtlijnen worden opgesteld die kunnen dienen als leidraad voor het functioneren van vrijwilligers”

In de komende tijd gaan we op deze punten concrete actie ondernemen. en in 2018 zullen we opnieuw vragen naar de ervaringen.

"Ik wil graag dit vrijwilligerswerk blijven doen, ik breng graag een lach op iemands gezicht"
Vrijwilliger Sensire

Onze welzijnscoördinatoren

Wilt u hierover met ons in gesprek?

Dan kunt u contact opnemen met onze welzijnscoördinatoren. Onderaan deze pagina ziet u hoe u hen kunt bereiken.

Icoon zorgzoeker

Zorgzoeker

Wonen bij Sensire

Sensire bij u thuis

Werken bij Sensire