Tevredenheid van de medewerkers

In een organisatie die draait om een optimale relatie tussen klanten en medewerkers is het welzijn van onze mensen van groot belang. Daarom meten we geregeld hun tevredenheid.

De resultaten

Een score van 7,5

In het voorjaar van 2018 hebben we alle medewerkers van Sensire Wonen met Zorg gevraagd naar de tevredenheid van hun medewerkers. We vinden het erg belangrijk om dit te meten ook omdat dit samenhangt met de tevredenheid van onze bewoners.

Met een score van 7,5 geven onze collega’s aan alles bij elkaar genomen tevreden te zijn over het werk. We zitten in een stijgende lijn na een 7,0 in 2016 en een 7,3 in 2017. De bewonerstevredenheid is de afgelopen periode ook gestegen. Dit sterkt ons in onze overtuiging dat een goede relatie tussen medewerkers en bewoners bijdraagt aan goede zorgverlening.

In de theatertour in juni stonden we met een lach en een traan stil bij ‘het leven zoals U wilt’ en hoe je als medewerker hierin het verschil kunt maken.

Transformatie naar zelfstandige locaties

Binnen Sensire werken we aan meer zelfstandigheid voor de teams. Elke locatie heeft zijn eigen locatie- en bewoners gerelateerde behoeften. Teams in de locaties werken samen op verschillende gebieden zoals personeel en kwaliteit van zorg. Zo zijn we op de Lindenhof in Vorden bezig een actieve verbinding tussen bewoners en het dorp te behouden en bieden we bij de Pelgrim zorg thuis en verpleeghuiszorg onder een dak.

Wat we ermee doen

In gesprek met elkaar

Tijdens deze laatste meting waren de vragen specifiek gericht op de thema’s werkdruk, werksfeer en communicatie. We hechten er waarde aan om open en transparant met elkaar te communiceren. Collega’s met verschillende functies worden betrokken bij projecten en de uitkomsten worden in een open sfeer met elkaar besproken.

Om te onderzoeken of de administratieve taken op een andere wijze kunnen worden ingevuld om de werkdruk te verlichten, wordt een werkgroep gestart. Deze werkgroep gaat in een pilotfase testen of een cluster-ondersteuner voor administratieve taken een meerwaarde is voor de teams binnen Wonen met Zorg.

Icoon zorgzoeker

Zorgzoeker

Wonen bij Sensire

Sensire bij u thuis

Werken bij Sensire