Kosten en vergoedingen

De meeste zorg die Sensire  levert, wordt vergoed via de Zorgverzekeringswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet langdurige zorg. U kunt bij Sensire ook zelf zorg inkopen.  Met al uw vragen over kosten en vergoedingen kunnen wij u helpen.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Wijkzorg wordt volledig vergoed

Het werk van uw wijkverpleegkundige en uw wijkteam wordt betaald via de Zorgverzekeringswet (Zvw). Omdat de thuiszorg valt binnen de basisverzekering zijn er aan deze zorg voor u geen kosten verbonden. Daardoor is er voor u geen eigen risico en hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Binnen de mogelijkheden van de Zorgverzekeringswet mag uw wijkverpleegkundige u direct zelf een indicatie geven. Die indicatie geeft u recht op zorg. De wijkverpleegkundige is voor u en uw mantelzorger het aanspreekpunt en overlegt ook met uw huisarts, medisch specialist of maatschappelijk werker welke zorg u nodig heeft.

Als u bij uw zorgverzekeraar aanvullend bent verzekerd, komt u mogelijk ook in aanmerking voor extra vormen van zorg. Zo is er bijvoorbeeld respijtzorg, waarbij de zorg tijdelijk wordt overgenomen van de mantelzorger, zodat die even vrijaf kan nemen. Uw zorgverzekeraar kan u informeren over uw mogelijkheden.

Als er meer hulp nodig is

Is er intensieve, langdurige hulp nodig, dan biedt de Zorgverzekeringswet geen uitkomst. Is er intensievere niet-medische ondersteuning nodig, dan kunt u een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning. Voor intensieve medische zorg komt u terecht bij de Wet langdurige zorg. Ook deze regelingen vindt u op deze webpagina.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Voor niet-medische hulp bij u thuis

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt uitgevoerd door de gemeenten. Zij moeten ervoor zorgen dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen, ook als u zich niet meer geheel zelf kunt redden.

De Wmo voorziet in niet-medische ondersteuning. Via de Wmo kan de gemeente bijvoorbeeld zorgen voor begeleiding en dagbesteding, of voor ondersteuning voor de mantelzorger. Daartoe onderzoekt de gemeente uw behoeften en voorkeuren, wat u zelf nog kan, of uw sociale netwerk u kan helpen en welke zorg u al heeft.

Waar kan ik terecht?

Elke gemeente heeft een zogenoemd Wmo-Loket, waar u ondersteuning kunt aanvragen. Het onderzoek en de beslissing van de gemeente volgen altijd binnen zes weken na uw aanvraag.

Kosten en eigen bijdrage

De zorg onder de Wmo kan in natura worden verstrekt, wat betekent dat alles voor u wordt geregeld. Maar onder voorwaarden kan de gemeente u ook een persoonsgebonden budget (pgb) toewijzen zodat u zelf uw zorg kunt inkopen, bijvoorbeeld bij Sensire.

Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen. Zij kunnen u daarover informeren. De eigen bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal Administratiekantoor (CAK). Deze kunt u bereiken via telefoonnummer 0800 19 25 of via de website van het Centraal Administratiekantoor (CAK).

Wet langdurige zorg (Wlz)

Blijvende en permanente zorg

Voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) komt u in aanmerking als er sprake is van een lichamelijke ziekte of beperking of een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) waardoor u blijvend en permanent zorg nodig heeft.

Met ‘blijvend’ wordt bedoeld dat niet te verwachten is dat uw situatie in de toekomst zal verbeteren. ‘Permanent’ wil zeggen dat er risico’s zijn die maken dat er het liefst altijd zorgverleners in uw buurt zijn, ook als u niet zelf om hulp vraagt.

Met een Wlz-indicatie kunt u in een zorginstelling gaan wonen, maar dat hoeft niet. Misschien redt u het goed met uw mantelzorger of kunt u thuis de nodige hulp regelen, bijvoorbeeld als het gaat om persoonlijke verzorging, begeleiding of dagbesteding. De wet kijkt alleen naar uw persoonlijke beperkingen.

Uw zorgprofiel

De omschrijving van welke zorg u nodig heeft, wordt het zorgprofiel genoemd. Als u voor 2015 een  indicatie heeft gekregen, wordt die aangeduid met de letters ZZP (Zorgzwaartepakket). Tegenwoordig hebben de indicaties voor ouderen en mensen met een lichamelijke ziekte de aanduiding VV (Verpleging en verzorging).

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) stelt uw zorgprofiel vast en bepaalt zo of u recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg. U kunt zelf een indicatie aanvragen bij het CIZ. Sensire kan u daar ook bij helpen.

Meer informatie en de mogelijkheid om een indicatie aan te vragen vindt u bij het Centrum indicatiestelling zorg.

Als u een indicatie heeft gekregen

Op basis van uw zorgprofiel kunt u met het zorgkantoor in uw regio bespreken hoe de zorg wordt ingevuld. In dat geval regelt het zorgkantoor de hele uitvoering voor u. Dat heet zorg in natura.

Als u thuis wilt blijven wonen, kunt u het zorgkantoor ook vragen om een persoonsgebonden budget (pgb) waarmee u zelf uw zorg kunt inkopen. Het zorgkantoor moet daar wel mee instemmen.

Waar vind ik mijn zorgkantoor?

Welk zorgkantoor u kan helpen, hangt af van in welke gemeente u woont. Dit zijn de zorgkantoren voor bewoners van de Achterhoek en de Liemers:

  • Als u woont in Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Duiven, Montferland, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort, Winterswijk of Zevenaar, dan kunt terecht bij zorgkantoor Arnhem: Telefoon 088 222 49 49 of via de website van Zorgkantoor Arnhem.
  • Als u woont in woont in Brummen, Lochem of Zutphen, dan kunt u terecht bij zorgkantoor Apeldoorn/Zutphen: Telefoon 038 456 78 88 of via de website van Zorgkantoor Apeldoorn/Zutphen.
  • Als u woont in Voorst, dan kunt u terecht bij zorgkantoor Midden-IJssel: Telefoon 0570 687 111 of via de website van Zorgkantoor Midden-IJssel.

Eigen bijdrage

Zowel bij zorg in natura als een persoonsgebonden budget kan het zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen, afhankelijk van uw inkomen, leeftijd, vermogen en gezinssamenstelling. De eigen bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal Administratiekantoor (CAK). Deze kunt u bereiken via telefoonnummer 0800 19 25 of via de website van het Centraal Administratiekantoor (CAK).

Basisverzekering en aanvullende verzekering

Als u bent verhuisd naar een woonzorgcentrum van Sensire en u ontvangt ook medische behandelingen van Sensire, dan wordt deze behandeling betaald uit de Wlz.

We spreken dan over de behandeling van de specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, de psycholoog en eventueel de diëtist. U moet wel u basisverzekering blijven houden.

Of u dan nog een aanvullende verzekering wilt, is aan u. Als u  gebruik wilt  blijven maken van de diensten of zorg die u aanvullend hebt verzekerd, zoals een bril of een gehoorapparaat, dan kan uw aanvullende verzekering nog van pas komen.

Voor behandeling door de tandarts van Sensire hoeft u geen tandartsverzekering af te sluiten. U kunt ook uw eigen tandarts houden, maar dan moet deze tandarts het wel zelf declareren bij het zorgkantoor. Dit kan Sensire niet overnemen.

Als u niet onder de Wlz valt

Voldoet u niet aan de voorwaarden van de Wet langdurige zorg? Dan is het mogelijk dat uw langdurige zorg wordt vergoed via de Wet maatschappelijke ondersteuning of via de Zorgverzekeringswet. Ook deze regelingen vindt u op deze webpagina.

Icoon zorgzoeker

Zorgzoeker

Wonen bij Sensire

Sensire bij u thuis

Werken bij Sensire