De Heikant is een bijzondere woning in Wehl voor mensen met dementie. In De Heikant willen we u goed leren kennen en er samen met uw familie en vrienden voor zorgen dat u zo veel mogelijk het leven kunt leiden dat u thuis gewend was.

Wonen in

De Heikant

De Heikant
De Heikant
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nl Sensire De Heikant is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Uw huis, uw stem

Persoonlijk en veilig

Zelf noemen wij De Heikant liever geen verpleeghuis. Het is gewoon uw huis waar u – samen met uw familie – uw leven op uw eigen manier kunt vormgeven. Alles in De Heikant is daarop ingericht. U kunt altijd en overal uw stem laten horen en vanuit uw wensen ondersteunen wij u om zo prettig en veilig mogelijk te leven.

Al voordat u bij ons komt wonen, verdiepen wij ons in uw persoonlijke situatie. Wie bent u? Wat zijn uw voorkeuren, wat zijn uw gewoontes, wat heeft u meegemaakt? Om een completer beeld van u te krijgen vragen wij uw familieleden om samen met u een beknopt levensverhaal te schrijven. Dat helpt om beter aansluiting te vinden bij wie u bent en wat u belangrijk vindt.

Oldershove

De Heikant is onderdeel van woonzorgcentrum Oldershove in Wehl, waar ouderen zelfstandig wonen, al of niet met ondersteuning van wijkzorg. In Oldershove is een restaurant en ontmoetingsruimte waar ook bewoners van De Heikant en hun naasten van harte welkom zijn.

Uw familie

Familieleden en vrienden spelen een belangrijke rol in De Heikant. Zij kunnen op dezelfde manier betrokken blijven bij uw leven als voorheen. Van het ontbijt totdat u gaat slapen zijn ze welkom, bijvoorbeeld om koffie te drinken, aan te schuiven bij het eten, uw favoriete gerecht te koken,  u mee te nemen voor een uitje of om uw verjaardag te komen vieren. Na een gezellige avond kan uw partner of een ander familielid ook blijven logeren.

Bijzonder aan De Heikant is dat u er gewoon samen met uw partner kunt wonen, ook zonder dat hij of zij een zorgindicatie heeft. In De Heikant hechten we eraan dat u uw sociale netwerk gewoon kunt voortzetten.

Doordat uw naasten zo betrokken zijn, leren ook de familieleden van verschillende bewoners elkaar goed kennen. Zij organiseren geregeld activiteiten in De Heikant, naast de bestaande vaste weekactiviteiten. Onderling spreken ze af wie bij welke activiteit aanwezig is, en daarbij wisselen ze elkaar af. Zo wordt er veel georganiseerd, terwijl dit de familieleden toch niet te veel tijd kost.

"De woonomgeving van je vader of moeder is nu een stuk huiselijker. Dat maakt het makkelijker om binnen te stappen"
Ruud Nijland Zoon van een bewoner

Uw team

Een persoonlijke benadering

Het team van De Heikant wil u graag echt leren kennen. Om u goed te kunnen ondersteunen, blijven we ons verdiepen in uw leven, uw wensen en uw geschiedenis. We overleggen geregeld met u en uw familieleden over hoe het met u gaat en of u tevreden bent. Daar nemen we de tijd voor. Prettige communicatie en persoonlijke aandacht staan voorop.

We houden ook goed in de gaten of er veranderingen zijn waarvoor zorgafspraken in goed overleg met u en uw familie moeten worden aangepast. Eventueel kan er snel een deskundige behandelaar bijspringen, zoals een dokter, fysiotherapeut of logopedist.

Het team van De Heikant bestaat uit verzorgenden, woongroepbegeleiders, een verpleegkundige en een teamverpleegkundige. De Heikant valt onder medisch toezicht van een verpleeghuisarts en er is een nauwe samenwerking met paramedici, zoals een psycholoog, ergotherapeut, fysiotherapeut en logopediste.

De Heikanteling

Waardigheid en trots

De verhuizing van het oude, vertrouwde huis naar een zorgcentrum als De Heikant is een ingrijpende gebeurtenis, zowel voor de bewoner als voor zijn of haar familie en vrienden.

Het project De Heikanteling is er, onder het motto ‘Waardigheid en trots’ op gericht deze verandering en het leven van de bewoner zo plezierig mogelijk te maken. Daartoe zoeken bewoners, hun naasten en de medewerkers van De Heikant voortdurend samen naar verbeteringen.

Het huis is van de bewoners

Het project De Heikanteling staat daadwerkelijk voor een ‘kanteling’ in het denken over wonen met zorg. Vanouds voelde de bewoner zich misschien vooral een klant van de verzorgers. Nu is De Heikant nadrukkelijk het huis van de bewoners, en voegt de zorg zich naar de wensen en behoeften van elke individuele bewoner.

Dat betekent dat de bewoners en hun naasten zich ook mogen gedragen zoals ze dat in hun (ouderlijk) huis gewend waren. Familieleden mogen in en uit lopen wanneer ze dat willen. Ze worden betrokken in de manier waarop het huis wordt geleid. Van de familie wordt dan ook een actieve rol verwacht. Inspraak en verantwoordelijkheid gaan samen.

Elkaar goed leren kennen

Een voorbeeld daarvan is dat een verhuizing naar De Heikant altijd al begint in de oorspronkelijke woonomgeving. Mensen van De Heikant komen langs zodat ze de nieuwe bewoner aan de hand van het meubilair, de inrichting, foto’s en spullen al een beetje leren kennen.

Samen praten ze over de gewoontes, kinderen en kleinkinderen, de sociale omgeving, wat hij of zij graag eet en alles wat verder goed is om te weten. Aan de familie wordt gevraagd om de verzorgers een beschrijving te geven van de levensloop van de bewoner.

Zo begint het wonen in De Heikant niet met een administratieve papierwinkel, maar met een echte kennismaking. En is de nieuwe bewoner toch al een beetje een bekende als hij of zij in De Heikant komt wonen.

De Familieraad

Er samen iets moois van maken

Elke huiskamer van De Heikant heeft een eigen huiskameroverleg waarvoor van elke bewoner de eerste contactpersoon wordt uitgenodigd en waar een verzorgende bij is. Wat gaat goed, wat kan beter, waar moeten we aandacht aan besteden? Natuurlijk mogen er ook meer familieleden bij aanschuiven.

Twee leden van het huiskameroverleg nemen op hun beurt plaats in de Familieraad van De Heikant. De Familieraad bestaat dus uit acht personen en daar is ook altijd de teamverpleegkundige bij aanwezig. De raad bespreekt alle onderdelen van het wonen en leven in De Heikant.

Goede ideeën in de praktijk brengen

Dankzij de Familieraad hebben familieleden veel invloed op de gang van zaken in De Heikant. Veel goede ideeën zijn inmiddels al ingevoerd.

Zo heeft de Familieraad het kennismakingsgesprek thuis en het telefonisch spreekuur met de specialist ouderengeneeskunde voorgesteld, en zich gebogen over de inrichting van de woonkamers. De Familieraad zorgt ervoor dat familieleden zich echt verbonden, betrokken en verantwoordelijk voelen.

Aanvullende services

Aanvullende services

Om ervoor te zorgen dat u zo prettig mogelijk woont en leeft, bieden wij verschillende aanvullende services aan:

De Heikant in beeld

Onze woningen

In De Heikant heeft u uw eigen kamer met een woon-/slaapkamer en een doucheruimte met toilet. De Heikant heeft ook vier gemeenschappelijke huiskamers met een televisie, een keuken per huiskamer en verschillende ruimtes waarin u met uw familie of vrienden kunt zitten.

Ook is er een kleine, gezellige huisbioscoop. Daar kunt u televisieprogramma's of films van vroeger bekijken en naar muziek luisteren. Binnen en buiten De Heikant zijn er allerlei mogelijkheden om te wandelen. Dat kunt u ook samen met een vrijwilliger of familielid doen.
Vond u dit artikel nuttig?
100 %
Wilt u dit artikel delen?
Heeft u vragen? Of wilt u uw mening geven? U kunt hieronder reageren.

123
+1

Icoon zorgzoeker

Zorgzoeker

Wonen bij Sensire

Sensire bij u thuis

Werken bij Sensire