Het lerende netwerk

Sensire is niet de enige zorgorganisatie die zich steeds wil blijven ontwikkelen. Samen met de collega’s Carintreggeland en Carinova halen we de banden aan om van elkaar te leren.

 

Drie zorgorganisaties

Van elkaar leren

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg heeft Sensire uitgedaagd om de collegiale banden aan te halen met twee andere zorgaanbieders. Samen gaan we een ‘lerend netwerk’ vormen.

Dicht bij elkaar

Vandaar ook de keuze voor Carintreggeland (Twente) en Carinova (onder meer in Salland). Ze werken niet in de Achterhoek, maar zijn toch voldoende dichtbij voor een echte uitwisseling. In 2018 gaan we het lerende netwerk vormgeven.

Concrete plannen

Onderwerpen die overal spelen

Eén van de eerste concrete punten die gezamenlijk wordt opgepakt is de uitwerking van het Kwaliteitsjaarplan, dat op 1 januari 2018 gereed moet zijn. De samenwerking is op bestuurlijk niveau bekrachtigd en wordt in de komende tijd verder uitgewerkt met beleidsmedewerkers en collega’s van de werkvloer.

We zijn gestart in 2018 met een brainstorm bijeenkomst vanuit het lerend netwerk met Carintreggeland en Carinova, zodat we inhoudelijke onderwerpen kunnen kiezen die bij alle betrokken zorgorganisaties spelen.

In de vervolgbijeenkomsten worden zoveel mogelijk direct betrokkenen uit de organisatie uitgenodigd. Zoals bijvoorbeeld een bijeenkomst over eten en drinken met horecamedewerkers en woonbegeleiders, verzorgenden.

Daarnaast zal er op het gebied van het kwaliteitsplan en het kwaliteitsverslag samengewerkt worden door de diverse beleidsondersteuners van de organisaties.

Naast het lerend netwerk is Sensire ook op andere manieren betrokken bij andere organisaties. Zo werkt Sensire samen in het project “radicale vernieuwingen in de verpleeghuiszorg”.

Meekijken in elkaars plannen

Binnen het lerend netwerk werken we samen aan kwaliteit, bijvoorbeeld door elke organisatie mee te laten kijken in elkaars kwaliteitsplannen. Op verschillende locaties houden we ook bijeenkomsten waar de leden van het lerend netwerk met elkaar van gedachten kunnen wisselen.

De professionals van de drie organisaties van het lerend netwerk hebben inmiddels kennis met elkaar gemaakt en relevante kennis en ervaring op onderwerp met elkaar gedeeld. Daarnaast ondersteunen de beleidsadviseurs elkaar en de professionals met de kwaliteit van zorg binnen hun eigen zorgorganisatie.

Icoon zorgzoeker

Zorgzoeker

Wonen bij Sensire

Sensire bij u thuis

Werken bij Sensire