Cliëntportaal Zorg Thuis

Uw dossier wordt digitaal bijgehouden door Sensire. U of uw mantelzorger heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van het cliëntportaal van het digitale dossier ZES. Dit is een beveiligde internetpagina die toegang geeft tot informatie uit het dossier. Voor het aanvragen van toegang kunt u terecht bij uw wijkverpleegkundige.

Altijd toegang tot uw dossier

Als u zorg krijgt van Sensire dan krijgt u of uw mantelzorger toegang tot uw dossier via het cliëntportaal. U heeft dan altijd inzage in uw zorgplan en de rapportages die hierop gemaakt worden.

Via het cliëntportaal krijgt u al uw informatie uit uw dossier te zien. Tevens kunt u meerdere voor u belangrijke personen toegang geven tot uw dossier. Dat ondersteunt bij een goede samenwerking tussen u, het zorgteam en uw familie of naasten. U of uw mantelzorger kan via het cliëntportaal berichten sturen aan het zorgteam en u kunt belangrijke documenten delen.

Icoon zorgzoeker

Zorgzoeker

Wonen bij Sensire

Sensire bij u thuis

Werken bij Sensire